MIOT 2022 SIA & BAZYL
Miot 2022 Sia & Bazyl
22 marca 2022 roku przyszły na świat szczenięta po Sii i Bazylu.
 
 
rodowód / rodowód
 
 
 
Osoby zainteresowane związkiem z tego skojarzenia prosimy o kontakt:
 
tel.: kom. + 48 887800041 lub dom. +48 77 500 51 35
 
e-mail: kkszewczyk@gmail.com